Entrega de túnicas a penitentes

Entrega de túnicas a penitentes

Entrega de túnicas a penitentes

18:30-21:30